• Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

   • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie zwraca się z prośbą o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego przyjęcia dziecka do I klasy w roku szkolnym 2024/2025.
    Do klas I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są: 

    • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017),
    • dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców / opiekunów prawnych (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

    Po wypełnieniu zgłoszenia należy je złożyć w sekretariacie szkoły, bądź odesłać drogą mailową na adres: sekretariat@szkola-skomlin.pl do dnia 01.04.2024 r.

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Formularze do pobrania