• Psycholg szkolny

   • Czym zajmuje się psycholog szkolny? 

    Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie. 

    Zadania psychologa: 

     Dla Ucznia: 

     -rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia; 

    -diagnoza trudności emocjonalnych ucznia; 

    -prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami; 

    -prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach; 

    -rozmowy, spotkania w razie potrzeb; 

    -przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; 

    -podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych; 

     Dla Rodzica: 

     -indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów; 

    -udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych; 

    -udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek; 

    -udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich; 

    -działania o charakterze psychoedukacyjnym;