•   

    Leszek Sobczyk

    Dyrektor Szkoły Podstawowowej
    im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

    tel. (43) 842 69 69
    e-mail: dyrektor@szkola-skomlin.pl

     

    Justyna Placek

    Wicedyrektor Szkoły Podstawowowej
    im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

    tel. (43) 842 69 05
    e-mail: wicedyrektor@szkola-skomlin.pl