Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Szkolne dokumenty - Gimnazjum

 

Statut Gimnazjum
  Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Gimnazjum
 Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum
Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum
Procedura udzielania i organizacji pomocy

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w Gimnazjum

 

BIOLOGIA Klasa I, Klasa II, Klasa III
CHEMIA Klasa I, IIKlasa III
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Pobierz
FIZYKA Pobierz
GEOGRAFIA Klasa I, Klasa II, Klasa III
HISTORIA Klasa I, Klasa II, Klasa III
INFORMATYKA Klasa I, Klasa II

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa I, Klasa II, Klasa III
JĘZYK NIEMIECKI Klasa I, Klasa II, Klasa III cz.1, Klasa III cz.2
 JĘZYK POLSKI Klasa I, Klasa II, Klasa III
MATEMATYKA Klasa I, Klasa II, Klasa III
MUZYKA Pobierz
PLASTYKA Pobierz
WOS Klasa I, Klasa III
WYCHOWANIE FIZYCZNE Pobierz
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pobierz
ZAJĘCIA TECHNICZNE Pobierz