Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin | tel./fax 43 842 69 69 | email: sekretariat@szkola-skomlin.pl

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości 2009-2013

Jubileuszowe świętowanie
czwartek, 31 października 2013 22:58

12 października obchodziliśmy 40. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Skomlinie imienia Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość była jedną z największych imprez w naszej placówce. Zaproszono wielu gości: byłych nauczycieli i pracowników, ważne osobistości z gminy i powiatu oraz osoby związane z życiem naszej szkoły.

Goście tłumnie zgromadzili się na sali gimnastycznej naszej placówki. Na korytarzach można było przeglądać stare księgi opisujące historię szkoły. Ustawiono także tablice ze zdjęciami przedstawiające byłych oraz obecnych absolwentów i nauczycieli. Gośćmi opiekowali się uczniowie naszej szkoły oraz osoby związane z Radą Rodziców. Wszyscy usiedli przy stołach.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewem „Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego. Dyrektor Jarosław Preś powitał zaproszonych gości, m.in.: Andrzeja Chowisa – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego i Prezesa Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Adama Spodymka – Radnego Powiatu Wieluńskiego, Małgorzatę Kania – wizytatora Delegatury w Sieradzu Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Grzegorza Marasa – Wójta Gminy Skomlin, Jerzego Siwika – Przewodniczącego Rady Gminy Radnych Gminy Skomlin, prof. Jana Małolepszego – Prezesa Honorowego SMZS, Romana Furmana – obecnego prezesa SMZS, Jana Kusia i Wiesława Gortata – Przedstawicieli Komitetu Budowy Szkoły. W gronie zaproszonych znaleźli się także: pracownicy Urzędy Gminy w Skomlinie, księża, emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Skomlinie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz osoby wspierające funkcjonowanie szkoły.

Zaproszeni goście zabrali głos, a potem  wyświetlono prezentację, która przedstawiała skróconą historię szkoły. Na scenie pojawili się także uczniowie Zespołu Szkół, którzy wykonali część artystyczną – przedstawienie, które w zabawny sposób przybliżyło widzom życie naszej szkoły.

Ważnym momentem podczas jubileuszowego spotkania była projekcja filmu, w którym historyk Krzysztof Domagała oraz członkowie dawnego Komitetu Budowy Szkoły (Marian Preś, Wiesław Gortat i Jan Kuś) opowiadali o powstaniu nowego budynku naszej placówki. Następnie dyrektor Jarosław Preś oraz wójt Grzegorz Maras podziękowali gościom za ich wkład w rozwój szkoły.

 

Uczniowie Zespołu Szkół wręczyli obecnym nauczycielom i pracownikom obsługi okolicznościowe podziękowania. Wójt Gminy Skomlin wręczył nagrody. Rozdano również broszury o Szkole Podstawowej w Skomlinie. Na koniec uroczystości odbył się poczęstunek. W niedzielę, 13 października, placówka była otwarta dla każdego. Udostępnione zostały materiały, które opisywały historię szkoły, tj. kroniki, zdjęcia, prezentacja oraz wspomniany film. Tego dnia placówkę odwiedziło ponad stu gości.